Chúng tôi là ai
Tháng 10/2004 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Biển Xanh được thành lập. Trong giai đoạn đầu, Công ty chủ yếu kinh doanh dịch vụ viễn thông dưới hình thức đại lý phân phối cho các công ty...
Chúng tôi làm gì
“Ra đời từ năm 2013, Mega Express hiện đã khẳng định được sự thành công của mình trong lĩnh vực giải trí, truyền thông số, phục vụ cộng đồng và lĩnh vực giải pháp cho doanh nghiệp...